Wakacyjne rabaty!!!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń. Z myślą o Państwu przygotowaliśmy ofertę specjalną „Wakacyjne Rabaty”. Za zgłoszenie uczestników na szkolenie (każde szkolenie dostępne w ofercie firmy Prolect) do 31.08.2013 uzyskują Państwo rabat 5%.

Co więcej rabat można sumować z innymi rabatami uzyskanymi od firmy Prolect np. z rabatem za wcześniejsze zgłoszenie, rabatem 5% przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby.

Jeśli nie znalazłeś interesującego tematu szkolenia

Napisz do nas: szkolenia@prolect.pl

szkolenia ochrona środowiska

» "ADR od podstaw"

Łódź, 29.09.2014

Szkolenie adresowane jest do magazynierów, logistyków, załadowców, rozładowców, pakujących i innych osób zajmujących się realizacją przewozów drogowych towarów niebezpiecznych.

» "ADR DLA PRAKTYKÓW - TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORCY "

Łódź, 17.10.2014

ADR dla praktyków

» "Magazynowanie produktów chemicznych-wymagania dla użytkowników"

Łódź, 24.10.2014

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie magazynów chemicznych, pracowników służb BHP i pełnomocników ISO oraz logistyków. Przedstawione zostaną, w formie prezentacji audiowizualnej, przepisy prawa unijnego i krajowego, które winny być brane pod uwagę przy planowaniu i okresowych przeglądach magazynów chemicznych.   

» "Gospodarowanie odpadami, ewidencja, sprawozdawczość wg aktualnych przepisów oraz planowanych zmian w 2015r. "

Łódź, 26.11.2014

Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.

» "ADR 2015 - NOWELIZACJA UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH"

Łódź, 27.11.2014

CEL SZKOLENIA - Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), wchodzącymi w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.

» "Znaczenie i zasady klasyfikacji odpadów przemysłowych"

Warszawa, 03.12.2014

Odbiorcy: osoby odpowiedzialne za postępowanie z odpadami wytworzonymi w firmie: uzyskiwanie odpadowych decyzji administracyjnych, tymczasowe magazynowanie odpadów, przekazywanie ich do zagospodarowania, prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, czy monitorujące warunki BHP i Ppoż. w zakładzie, pełnomocnicy ds. zintegrowanych systemów zarządzania wg normy ISO 14001 czy EMAS.

» "Ewidencja i sprawozdawczość w świetle nowych przepisów odpadowych- 2015 r."

Łódź, 10.12.2014

Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.