szkolenia ochrona środowiska

Data/MiejsceLuty
09.02.2016
Łódź
» "„Obowiązki przedsiębiorców wg przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Ewidencja i Sprawozdawczość w 2016 r.” "Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
19.02.2016
Łódź
» "Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg najnowszych przepisów – zmiany wchodzące w życie 01.01.2016"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców wytwarzających lub sprowadzających do Polski sprzęt elektryczny i elektroniczny.
29.02.2016
Łódź
» "USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI obecnie obowiązujące przepisy i planowane zmiany "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
Data/MiejsceMarzec
03.03.2016
Łódź
» "Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za gospodarkę chemikaliami.
Data/MiejsceKwiecień
05.04.2016
Łódź
» "Warsztaty: Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki przedsiębiorców wg przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
18.04.2016
Łódź
» "Międzynarodowe przemieszczanie odpadów w praktyce z uwzględnieniem najnowszych przepisów UE"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie przeznaczone jest do specjalistów ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, pracowników wydziałów ochrony środowiska w urzędach, a także przewoźników międzynarodowych.