szkolenia ochrona środowiska

Data/MiejsceGrudzień
01.12.2015
Łódź
» "Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za gospodarkę chemikaliami.
02.12.2015
Łódź
» "ADR od podstaw"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie adresowane jest do magazynierów, logistyków, załadowców, rozładowców, pakujących i innych osób zajmujących się realizacją przewozów drogowych towarów niebezpiecznych. Dla nich, zrozumienie podstawowych zasad zapisanych w europejskiej umowie dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowa ADR), jest niezbędne do zgodnego z prawem wykonywania swych obowiązków. Nie każda firma zatrudnia Doradcę DGSA i nie każdy Doradca jest jednocześnie pedagogiem, dlatego oferujemy Państwu możliwość zapoznania się z tym trudnym i niejednokrotnie bardzo szczegółowo regulowanym obszarem prawa, którego nieznajomość może prowadzić do niepotrzebnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
02.12.2015
Warszawa
» "Produkty biobójcze – nadchodzące zmiany w przepisach "Zgłoszenie online
Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców produkujących, importujących preparaty biobójcze, a także do osób zainteresowanych tą tematyką.
04.12.2015
Łódź
» "„Obowiązki przedsiębiorców wg przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Ewidencja i Sprawozdawczość w 2016 r.” "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
07.12.2015
Łódź
» "" USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI obecnie obowiązujące przepisy i planowane zmiany" "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.