szkolenia ochrona środowiska

Data/MiejscePaździernik
24.10.2016
Łódź
» "Warsztaty: Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg najnowszych przepisów w praktyce "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie adresowane jest do wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, podmiotów zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt a także do organów administracji samorządowej – urzędów marszałkowskich.
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej z dużą ilością przykładów.
Data/MiejsceListopad
21.11.2016
Łódź
» "Międzynarodowe przemieszczanie odpadów w praktyce z uwzględnieniem najnowszych przepisów UE"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie przeznaczone jest do specjalistów ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, a także przewoźników międzynarodowych oraz osób zainteresowanych tematyką.
22.11.2016
Łódź
» "Transport lotniczy i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa związanego z towarami z niebezpiecznymi - IATA DGR "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Forma szkolenia: prezentacja w power point, filmy pokazowe, ćwiczenia praktyczne (dobór opakowania / oznakowanie przesyłki).
25.11.2016
Łódź
» "Przepisy regulujące przywóz i wywóz chemikaliów w Unii Europejskiej i w Polsce "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Rozporządzenie 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, czyli rozporządzenie PIC.
28.11.2016
Łódź
» "" USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI obecnie obowiązujące przepisy i planowane zmiany" "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
Data/MiejsceGrudzień
01.12.2016
Łódź
» "„Obowiązki przedsiębiorców wg przepisów ustawy o odpadach – Ewidencja i Sprawozdawczość za 2016 r.” "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
12.12.2016
Łódź
» "Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za gospodarkę chemikaliami.