szkolenia ochrona środowiska

Data/MiejsceStyczeń
31.01.2017
Łódź
» "Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym -zmiany w przepisach "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie adresowane jest do wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, podmiotów zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt a także do organów administracji samorządowej – urzędów marszałkowskich.
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej z dużą ilością przykładów.
Data/MiejsceLuty
06.02.2017
Łódź
» "„Warsztaty: Ewidencja odpadów oraz sprawozdawczość – obowiązujące przepisy oraz zakres zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach." "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
14.02.2017
Łódź
» "Raport do KOBIZE – zmiany w raportowaniu za rok 2016 "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Cel: Omówienie najnowszych zmian w zakresie raportowania emisji gazów, pyłów do powietrza. Zapoznanie z nowymi przepisami prawnymi w zakresie nowego obowiązku sprawozdawczego oraz powiązania go z opłatami za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Przygotowanie do poprawnego wypełnienia raportu do KOBIZE za rok 2016.
17.02.2017
Łódź
» "Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów "Zgłoszenie online
Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za gospodarkę chemikaliami.
20.02.2017
Łódź
» "„Gospodarka odpadami – obowiązujące przepisy oraz zakres zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach." "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
Data/MiejsceMarzec
06.03.2017
Łódź
» "" USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI obecnie obowiązujące przepisy i planowane zmiany" "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
07.03.2017
Łódź
» "„Warsztaty: Ewidencja odpadów oraz sprawozdawczość – obowiązujące przepisy oraz zakres zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach." "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
Data/MiejsceKwiecień
27.04.2017
Łódź
» "„Gospodarka odpadami – obowiązujące przepisy oraz zakres zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach." "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.