stjohnslcc.ca mafacture parajumpers review gobi Windows 7 Professional key chrome hearts online

Magazynowanie produktów chemicznych - Szkolenia ochrona środowiska - Prolect

szkolenia ochrona środowiska

Data/MiejsceLuty
09.02.2015
Łódź
» "Raport do KOBIZE - nowe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców. Raport za 2014 r. i wytyczne na 2015 r"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Cel: Omówienie najnowszych zmian w zakresie raportowania emisji gazów, pyłów do powietrza. Zapoznanie z nowymi przepisami prawnymi w zakresie nowego obowiązku sprawozdawczego oraz powiązania go z opłatami za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Przygotowanie do poprawnego wypełnienia raportu do KOBIZE za rok 2014 i lata wcześniejsze.
16.02.2015
Łódź
» "Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Zmiany w zakresie zagospodarowania odpadów poużytkowych. "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Celem szkolenia jest omówienie przepisów nowego prawa, w tym dotychczasowych obowiązków, które w podobnej postaci są obecne w nowej ustawie, jak też zwrócenie uwagi i przedstawienie całkiem nowych rozwiązań w zakresie obowiązków dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych. Wykładowca przedstawi również i omówi nowe rozporządzenia, wydane do nowej ustawy, które obowiązują od 1 stycznia 2015
20.02.2015
Łódź
» "Warsztaty: ewidencja i sprawozdawczość w świetle nowych przepisów odpadowych- 2015 r."Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
27.02.2015
Łódź
» "Ustawa o odpadach oraz katalog odpadów wg najnowszych przepisów "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
Data/MiejsceMarzec
17.03.2015
Łódź
» "Gospodarowanie odpadami, ewidencja, sprawozdawczość wg najnowszych przepisów –zmiany w 2015r. "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
27.03.2015
Łódź
» "Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawa o bateriach i akumulatorach – najnowsze regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami poużytkowymi "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.