Jeśli nie znalazłeś interesującego tematu szkolenia

Napisz do nas: szkolenia@prolect.pl

!!!

szkolenia ochrona środowiska

» "Odpady w świetle Rozporządzenia REACH"

Łódź, 25.04.2014

Odpady w świetle Rozporządzenia REACH

» "Znaczenie i zasady klasyfikacji odpadów przemysłowych"

Łódź, 19.05.2014

Odbiorcy: osoby odpowiedzialne za postępowanie z odpadami wytworzonymi w firmie: uzyskiwanie odpadowych decyzji administracyjnych, tymczasowe magazynowanie odpadów, przekazywanie ich do zagospodarowania, prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, czy monitorujące warunki BHP i Ppoż. w zakładzie, pełnomocnicy ds. zintegrowanych systemów zarządzania wg normy ISO 14001 czy EMAS.

» "ADR 2015 - NOWELIZACJA UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH"

Łódź, 05.06.2014

CEL SZKOLENIA - Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), wchodzącymi w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.

» "SKUTECZNA KOMUNIKACJA - czyli jak zrealizować ważne cele w kontaktach z innymi ludźmi? "

Łódź, 06.06.2014

SKUTECZNA KOMUNIKACJA - czyli jak zrealizować ważne cele w kontaktach z innymi ludźmi? 

» "Magazynowanie produktów chemicznych-wymagania dla użytkowników"

Łódź, 11.06.2014

Zmieniające się prawo, rosnące standardy bezpieczeństwa pracowniczego i środowiskowego – wszystko to sprawia, że prowadzenie „de lege artis” magazynu chemikaliów wymaga coraz szerszej wiedzy i doświadczenia. Nie ma przecież jednego przepisu obejmującego większość zagadnień, które należy wziąć pod lupę. Bezpieczeństwo kosztuje, a ekonomia prowadzenia biznesu nakazuje optymalizować wydatki. Istna „kwadratura koła”.  Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie magazynów chemicznych, pracowników służb BHP i pełnomocników ISO oraz logistyków. Przedstawione zostaną, w formie prezentacji audiowizualnej, przepisy prawa unijnego i krajowego, które winny być brane pod uwagę przy planowaniu i okresowych przeglądach magazynów chemicznych.