stjohnslcc.ca mafacture parajumpers gobi short parka parajumpers review gobi canada goose outlet store usa

Magazynowanie produktów chemicznych - Szkolenia ochrona środowiska - Prolect

szkolenia ochrona środowiska

DataMiejsceSzkolenie
27.11.2014Łódź» "ADR 2015 - NOWELIZACJA UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH"
CEL SZKOLENIA - Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), wchodzącymi w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.
DataMiejsceSzkolenie
01.12.2014Łódź» "Gospodarowanie odpadami, ewidencja, sprawozdawczość wg aktualnych przepisów oraz planowanych zmian w 2015r. "
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
01-02.12.2014Łódź» ""Niezbędna dokumentacja sprawy. Zasady przygotowania, wyłączenia jawności i podanie do publicznej wiadomości""
Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z prawem i praktyką prawidłowego przygotowania niezbędnej dokumentacji sprawy oraz podania do publicznej wiadomości spełniającego wymogi ustawowe. 
Adresaci szkolenia: pracownicy urzędów administracji samorządowej i rządowej
03.12.2014Warszawa» "Znaczenie i zasady klasyfikacji odpadów przemysłowych"
Odbiorcy: osoby odpowiedzialne za postępowanie z odpadami wytworzonymi w firmie: uzyskiwanie odpadowych decyzji administracyjnych, tymczasowe magazynowanie odpadów, przekazywanie ich do zagospodarowania, prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, czy monitorujące warunki BHP i Ppoż. w zakładzie, pełnomocnicy ds. zintegrowanych systemów zarządzania wg normy ISO 14001 czy EMAS.
04.12.2014Łódź» "" ISO 9001, BRC Global Standard - Food, BRC CP czyli jakość w przedsiębiorstwie""
Szkolenie przeznaczone jest dla  menadżerów oraz pracowników odpowiedzialnych za jakość zatrudnionych w przedsiębiorstwach produkujących pod  marką własną lub  pod marką  klienta.
BRC  CP  to Standard, który może być wdrożony w produkcji większości produktów nieżywnościowych: wyrobów agd, kosmetyków oraz ubrań. Standard ten podobnie jak w przypadku BRC Global Standard Food to znak, że produkty, których dotyczy charakteryzują się odpowiednią jakością a ich producentem jest godna zaufania firma.
05.12.2014Łódź» "Raport do KOBIZE - nowe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców. Raport za 2014 r. i wytyczne na 2015 r "
Cel: Omówienie najnowszych zmian w zakresie raportowania emisji gazów, pyłów do powietrza. Zapoznanie z nowymi przepisami prawnymi w zakresie nowego obowiązku sprawozdawczego oraz powiązania go z opłatami za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Przygotowanie do poprawnego wypełnienia raportu do KOBIZE za rok 2014 i lata wcześniejsze.
08.12.2014Łódź» "Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawa o bateriach i akumulatorach – najnowsze regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami poużytkowymi "
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
10.12.2014Łódź» "Ewidencja i sprawozdawczość w świetle nowych przepisów odpadowych- 2015 r."
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
11.12.2014Warszawa» "Międzynarodowe przemieszczanie odpadów po zmianach-podstawy"
Szkolenie przeznaczone jest do specjalistów ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, pracowników wydziałów ochrony środowiska w urzędach, a także przewoźników międzynarodowych.

Poziom zaawansowania: początkujący
12.12.2014Warszawa» "MIĘDZYNARODOWE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW W PRAKTYCE"
Szkolenie przeznaczone jest do specjalistów ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, pracowników wydziałów ochrony środowiska w urzędach, a także przewoźników międzynarodowych.

Poziom zaawansowania: zaawansowany