Data/MiejsceSzkolenie
Data/MiejsceGrudzień
11.12.2023
Warszawa
» "Rejestracja produktów biobójczych od podstaw "Zgłoszenie online
Szkolenie adresowane jest do producentów, importerów oraz dystrybutorów produktów biobójczych i wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych.
12.12.2023
online
» ""Jakie wymagania musi spełnić importer przywożąc chemikalia spoza UE?”"Zgłoszenie online
Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, które dotyczą postępowania w przypadku przywozu produktów spoza UE, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do aktualnych  i przyszłych wytycznych.
14.12.2023
online
» "„Warsztaty zaawansowane: KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH” -bez teorii- "Zgłoszenie online
Na szkoleniu nie będą omawiane przepisy, jedynie krótkie przypomnienie. Szkolenie ma charakter warsztatów i kierowane jest do osób, które chciałyby sobie poszerzyć wiedzę na temat klasyfikacji i oznakowania  substancji i mieszanin chemicznych oraz omówić bieżące problemy.
14.12.2023
online
» "Emisja do powietrza - praktyczna realizacja ewidencji i sprawozdawczości za rok 2023 - opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, CRO, BDS oraz najnowszy obowiązek ewidencji CEEB. "Zgłoszenie online
Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą konieczną i praktyczną wiedzę z zakresu ewidencji i sprawozdawczości za rok 2023. Szkolenie ma charakter praktyczny, omawiane są wymagania prawne, ale wszystkie obowiązki sprawozdawcze są wypełniane na poszczególnych platformach sprawozdawczych takich jak: Ekopłatnik, KOBIZE, CRO. Podczas szkolenia pokazywane są praktyczne przykłady rozliczania się z emisji do powietrza procesów (np. spawania, lakierowania), silników samochodowych, pieców grzewczych, klimatyzacji czy też zużytych środków do dezynfekcji. Omawiane są sposoby ewidencjonowania, zbierania danych koniecznych do sprawozdawczości. Przedstawiamy zakres zobowiązań raportowania do baz takich jak CRO, BDS jak i złożenie koniecznych deklaracji do CEEB. Adresaci szkolenia: Pracownicy firm odpowiedzialni za ewidencję i sprawozdawczość środowiskową, pracownicy biur księgowych, osoby rozliczające emisje do powietrza.