Łódź, 10.04.2017

» Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

> Zapraszamy do udziału w bloku szkoleniowym poświęconym zasadom sporządzania karty charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego. Jest to kompleksowe szkolenie, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych tematów i z dużą ilością ćwiczeń. Kolejna część - III: karty charakterystyki-05.06.2017

> Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)
1.    Oznakowanie substancji/mieszanin chemicznych
a)    zasady dotyczące oznakowywania substancji i mieszanin według wytycznych rozporządzenia CLP
•    wymiary i wygląd etykiety
•    wielkość piktogramu
•    pierwszeństwo piktogramów
•    zapis w karcie charakterystyki
•    język i ułożenie informacji na etykiecie
•    informacje uzupełniające na etykiecie
•    odstępstwa od wymagań w zakresie oznakowania dla szczególnych przypadków
•    częste problemy
2. Ćwiczenia z zakresu stosowania w praktyce wytycznych dotyczących oznakowania substancji i mieszanin

> Wykładowca: Specjalista, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 10.04.2017. (poniedziałek) godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: Łódź- centrum, dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem

> cena: 520,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 639,60 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

>  cena za zgłoszenie do 10.03.2017 : 495,00zł netto za osobę

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 25 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 08.04.2017
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online