online, 13.06.2024

» System kaucyjny – nowe wyzwanie dla podmiotów od 2025 r.

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  Podczas szkolenia przedstawione zostaną wszystkie obowiązki podmiotów uczestniczących w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu kaucyjnego. Omówione będą kwestie związane z zawieraniem umów z podmiotem reprezentującym, aktualizacji wpisów w rejestrze BDO oraz prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w zakresie opakowań objętych nowymi obowiązkami.
  Adresaci szkolenia: jednostki handlowe, podmioty wprowadzające do obrotu napoje w opakowaniach, podmioty zajmujące się gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi, administracja publiczna (Urzędy Marszałkowskie, WIOŚ, Urzędy Gmin).
  Korzyści z udziału w szkoleniu: uzyskanie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących systemu kaucyjnego, pozyskanie wiedzy umożliwiającej podjęcie odpowiednich działań w przedsiębiorstwie i przygotowanie podmiotu do realizacji nowych obowiązków w 2025r., praktyczna umiejętność realizacji obowiązków w systemie BDO., możliwość konsultowania indywidualnych zagadnień podczas szkolenia.

  1.    Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-13:00)
  2.    Wprowadzenie – system kaucyjny jako wsparcie ROP i wymagań dla uzyskiwania poziomów zbiórki i recyklingu.
  3.    Podstawy prawne dla systemu kaucyjnego – Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z najnowszymi zmianami oraz akty towarzyszące i rozporządzenia wykonawcze w tym zakresie.
  4.    Harmonogram wdrażania systemu kaucyjnego i obowiązków z nim związanych.
  5.    Opakowania objęte systemem kaucyjnym.
  6.    Nowe pojęcia i definicje dotyczące systemu kaucyjnego.
  7.    Podstawowe założenia systemu kaucyjnego.
  8.    Podmioty uczestniczące w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu kaucyjnego.
  9.    Obieg przepływu środków finansowych oraz opakowań i odpadów opakowaniowych w systemie kaucyjnym.
  10.    Wymagane do uzyskania poziomy zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych.
  11.    Obowiązki poszczególnych uczestników systemu kaucyjnego i sposób ich realizacji.
  12.    Nadzór nad funkcjonowaniem systemu kaucyjnego.
  13.    Kary administracyjne przewidziane za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących systemu kaucyjnego.
  14.    Pytania i odpowiedzi, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości uczestników.

  > Wykładowca:  Ekspert w zakresie ochrony środowiska.

  > TERMIN: 13.06.2024 godz. 10.00 - 13:00

  > MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.


  > cena: 410,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 504,30 zł

  > rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

  > Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

  UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 15 osób)
  OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 12.06.2024
  Zgłoszenie online