Oferujemy szkolenia dotyczące kart charakterystyki zgodnie z wytycznymi rozporządzenia REACH. Karty charakterystyki to specjalne karty zawierające szczegółowe informacje o produkcie i stanowiące zbiór informacji o właściwościach niebezpiecznych substancji chemicznych. Tego typu szkolenie jest kierowane do osób odpowiedzialnych za opis i oznakowanie produktów niebezpiecznych, najczęściej dotyczy to technologów i specjalistów do spraw jakości. W ramach szkolenia omawiane są wymagania dotyczące kart charakterystyki zgodnie z wytycznymi rozporządzenia REACH np. wskazanie okresów przejściowych dla kart, obowiązkowe terminy sporządzania, nowy format karty.