Data/MiejsceSzkolenie
Data/MiejsceCzerwiec
15.06.2020
online
» "Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną - czym są i jakie ryzyko stanowią dla zdrowia?(online) "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do  specjalistów ds. jakości, technologów, laboratorium
16.06.2020
online
» "KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP (online)"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Z dniem 01.01.2020 r. zmianie ulega załączniku VIII do rozporządzenia CLP, który odnosi się do kwestii związanych z przekazywaniem do jednostek wyznaczonych zgodnie z art. 45 rozporządzenia CLP informacji na temat mieszanin wprowadzanych do obrotu i sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie.
17.06.2020
online
» "Nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami – na podstawie nowelizacji ustawy o odpadach z 2019 r. (online) "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska
17.06.2020
Łódź
» "”Rejestracja REACH i zgłoszenie PCN- IUCLID” -szkolenie na komputerach- "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Podczas ćwiczeń warsztatowych uczestnicy zdobędą wiedzę jak w praktyce przygotować dokumentację rejestracyjną (dokonać jej aktualizacji) oraz jak przygotować i przekazać informacje do ośrodków zatruć za pośrednictwem portalu PCN, w zharmonizowanym formacie PCN, określonym w załączniku VIII do rozporządzenia CLP. Podczas zajęć w asyście prowadzącego korzystając z programu IUCLID wprowadzą Państwo informacje niezbędne do przygotowania zarówno dokumentacji rejestracyjnej jaki i zgłoszenia PCN.
18.06.2020
online
» "„System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów i Obrotu Paliwami Opałowymi. Rejestr zgłoszeń SENT - aktualne przepisy w 2020r. "(online) "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Na szkoleniu zostaną omówione aktualne przepisy oraz zmiany w systemie SENT w 2019r. oraz 2020r. Komputery są używane podczas całego szkolenia w celu poznania obsługi portalu PUESC, e-Klient, e-Przewóz (SENT) i taryfy celnej.
18-19.06.2020
Łódź
» ""Zasady DPL w badaniach Multi-Site, Zarządzanie Materiałem Badanym oraz Archiwizacja Dokumentów i Danych Źródłowych.""Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Na szkolenie zapraszamy kierownictwo, personel odpowiedzialny za zapewnienie jakości oraz pozostałych pracowników laboratoriów pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę na temat systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. ((warsztaty prowadzone są przy wykorzystaniu komputerów)
19.06.2020
online
» "Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - aktualny stan prawny i planowane zmiany (online) "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
19.06.2020
Łódź
» "Nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami – na podstawie nowelizacji ustawy o odpadach z 2019 r. "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska
22.06.2020
online
» "Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów w 2020r - jak wprowadzać i stosować chemikalia (online)"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, specjalistów ds. jakości, technologów.
23.06.2020
Łódź
» "Magazyn materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Cele szkolenia: uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zrządzania magazynem materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych, pozyskanie wiadomości dotyczących odpowiedzialności, omówienie problemów występujących w codziennej pracy z magazynowaniem produktów chemicznych, zapoznanie się z najnowszymi regulacjami prawnymi, projektami zmian oraz interpretacjami.
24.06.2020
online
» "Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do osób mających kontakt z produktami chemicznymi w laboratoriach oraz osób zainteresowanych tematyką.
25.06.2020
Warszawa
» "“Produkty biobójcze –zagadnienia z zakresu rejestracji” -poziom średnio zaawansowany- "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców produkujących, importujących preparaty biobójcze, a także do osób zainteresowanych tą tematyką.